దాదాపు సంవత్సర కాలంగా నిర్వహించబడుతున్న ఈ బ్లాగులో ఉన్న 440+ టపాలలో, పది పదిహేను టపాలు తప్ప, మిగిలిన అన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధమున్నవే. 301 నుండి ఈ టపాలో ఉన్నాయి. దీని తరువాత దానిని అనుసరించగలరు.

భారతదేశం మీద, హిందూమతం మీద, హిందూ జీవనవిధానం మీద, హిందూ సంస్కృతి మీద, ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే మొత్తం మానవత్వం మీద, సుదీర్ఘకాలం నుండి, అన్నిరంగాలలో జరిగిన, జరుగుతున్న కుట్రని వివరించటానికే అన్ని టపాలూ ఉద్దేశింపబడినాయి.

అయితే, కొత్తగా ఈ బ్లాగులోకి వచ్చేవారికి ఇన్ని టపాలలో మొదటి చదువుకోవాలంటే…..ఇన్ని సుదీర్ఘమైన అనేక టపాలలో ఏది ముందో ఏది వెనకో తెలుసుకోవాలంటే….. దాన్ని బట్టి Sequence అర్ధం చేసుకోవాలంటే…… ఉన్న ఇబ్బందిని తొలగించటానికి ఈ టపా వ్రాస్తున్నాను.

ముందుగా ఒక విషయం: మనదేశం మీద, మన సంస్కృతి మీద, మన మతం మీద, మన మీద జరుగుతున్న ఈ కుట్ర గురించిన పరిజ్ఞానం, అవగాహన విషయంలో కుట్రదారులు Ph.D. స్థాయిలో ఉంటే, సామాన్య ప్రజలలో అత్యధికులు నిరక్షరాస్యుల స్థాయిలోనూ, కొద్దిమంది ‘అఆఇఈల’ స్థాయిలోనూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సామాన్యప్రజలు, ఎంతగా మీడియా విషప్రచారంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నా, ప్రాధమికంగా అంతగా చెడుని, కుట్రలని ఊహించలేరు కాబట్టి. ఊహించనే లేని వారికి వాటిని గుర్తించటం, అర్ధం చేసుకోవటం కొంచెం తికమకగా, గందరగోళంగా అన్పిస్తుంది.

అంతేగాక, మా బ్లాగులోనికి కొత్తగా వచ్చేవారికి, కొన్నిపదాలు కూడా వింతగానూ, తలా తోక తెలియనట్లుగానూ ఉంటాయి. వాటి తొలివివరణ ఎక్కడో ముందటి టపాలలో ఉంటుంది.

అటువంటి అసౌకర్యాలని పరిష్కరించటానికి, అన్నిటపాలని, తేదీల వారిగా మొదటి నుండి చూడగలిగేటట్లు, ఈ టపా ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ‘ఈ బ్లాగుని అనుసరించటం ఎలా?’ అనీ మరో టపాలో లేబుల్స్ ప్రకారం బ్లాగు టపాలని రిఫర్ చేయగలిగే ఏర్పాటు చేసాము.

ముఖ్యగమనిక: ఇది నేను ఎవరి కోసం వ్రాస్తున్నానంటే – ఎవరయితే ’ఇది నిజం, వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి’ అని నమ్మేవాళ్ళ కోసం వ్రాస్తున్నాను. ఈ టపాలు అర్ధరహితంగా అన్పించిన వాళ్ళు, ఈ బ్లాగును నిరభ్యంతరంగా విస్మరించవచ్చు.

301. ఓటమే స్ట్రాటజీగా... [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? - 06][Feb. 11, 2010]

302. శివరాత్రి శుభాకాంక్షలతో ఓ చిన్న కథ [Feb. 12, 2010]

303. ఓటమి స్ట్రాటజీనే ఎందుకు? [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? - 07] [Feb. 13, 2010]

304. సమాచార సేకరణ - విశ్లేషణ - అమలు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 08] [Feb. 14, 2010]

305. నిర్ధారణ - టాంపరింగ్! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 09] [Feb. 16, 2010]

306. నాలుగు దశలలో తొలిదశ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 10] [Feb. 17, 2010]

307. ప్రధానిగా పీవీజీ ఓటమి వరకూ రెండోదశ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 11] [Feb. 18, 2010]

308. మధ్యంతర ఎన్నికలు - మూడో దశలో [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 12] [Feb. 19, 2010]

309. వెతుకులాటలు - మూడో దశలో [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 13] [Feb. 20, 2010]

310. నాలుగు తగిలిస్తే అమ్మభాష అదే గుర్తుకొస్తుంది! [Feb. 21, 2010]

311. టాంపరింగ్ అన్వేషణ – మూడో దశలో [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 14] [Feb. 22, 2010]

312. పీవీజీ మరణం వరకూ – మూడో దశ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 15] [Feb. 23, 2010]

313. ఇందిరా గాంధీ – సోనియా – నాలుగో దశలో [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 16] [Feb. 24, 2010]

314. ఓటమే స్ట్రాటజీ మా కేసులో – రామోజీరావు off/on [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 17] [Feb. 25, 2010]

315. రామోజీరావు కీ, నెం.5 వర్గానికీ మధ్య సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 18] [Feb. 26, 2010]

316. చేదు గురుతులే కాదు తీపి జ్ఞాపకాలు కూడా! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 19] [Feb. 27, 2010]

317. అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలతో..... మాయా మోహం గురించిన ఉపనిషత్కథ [Feb. 28, 2010]

318. మా గురించి [Feb.28, 2010]

319. ఈ బ్లాగులోని అన్ని టపాలనీ [301 నుండి] ఒకేసారి చూడాలంటే – [Feb. 28, 2010]

320. మనిషి బొమ్మ తిరగేస్తే మ్యాపే! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 20] [March. 01, 2010]

321. పది - తాత - రక్షకుడు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 21] [March. 02, 2010]

322. పూసలోళ్ళ చేపల పులుసు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 22] [March. 04, 2010]

323. మాకూ, నెం.5 వర్గానికి మధ్య గల సంబంధం! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 23] [March. 05, 2010]

324. ప్రజాస్వామ్యంలో పౌరధర్మం, రాజధర్మం అంటూ వేరుగా లేవు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 24] [March. 06, 2010]

325. కామం తీరని క్రోధం, ఆ పైన దుఃఖం [March. 08, 2010]

326. నూజివీడు దాండియా – చోటా మోటాల ఆట [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 25] [March. 09, 2010]

327. సినిమాల నేపధ్యంలో నడిచే భాష - భారతీయుడు, ఠాగూర్ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 26] [March. 10, 2010]

328. భారతీయ మహిళ – వివాహ వ్యవస్థ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 27] [March. 11, 2010]

329. మనం జీవించడం దేశాన్ని ఉద్దరించడమా? [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 28] [March. 12, 2010]

330. చట్టాలు - సామాజిక బాధ్యతలు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 29] [March. 15, 2010]

331. వస్తోంది వస్తోంది ఉగాది! వచ్చేసింది…. ఉగాది! [March. 16, 2010]

332. 300 యోధులు – నకిలీ కణిక అనువంశీయుడికి అచ్చమైన ప్రతిరూపమే జెక్సీస్ [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 30] [March. 17, 2010]

333. బానిసత్వానికీ, స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రాలకీ ఉన్న వ్యత్యాసం [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 31] [March. 19, 2010]

334. మాతృదేశం కోసం పోరాడటంలో ఇంత ఆనందం ఉంటుందా? [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 32] [March. 20, 2010]

335. లియోనైడర్స్ రాణి – రామోజీరావు భాష ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 33] [March. 21, 2010]

336. మరికొన్ని సినిమాలు – మరికొంత భాష ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 34] [March. 23, 2010]

337. శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలతో – శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు మనకేం చెప్పారు? [March.24, 2010]

338. లగాన్ – ఖడ్గం – కథ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 35] [March. 27, 2010]

339. అరుంధతిలో అన్వర్! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 36] [March. 29, 2010]

340. మరణానంతరమూ కొనసాగే భావప్రసారం! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 37] [March. 30, 2010]

341. రెండు బోర్డుల మీద ఒకే ఆటగాడి విన్యాసం – సమస్య [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 38] [March. 31, 2010]

341. క్రికెట్ లో క్యాచ్ లాగా పలుకోణాలు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 39] [April 01, 2010]

342. తెల్లకాకులని ఎప్పుడైనా చూసారా? [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 40] [April 03, 2010]

343. మా పాపకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలతో.... [April 05, 2010]

344. గయోపాఖ్యానం కి మరో రూపం [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 41] [April 06, 2010]

345. సుందోప సుందులతో నెం 5 వర్గపు ఆట ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 42] [April 08, 2010]

347. పకోడి ముక్క కోసం బోనులో చిక్కిన ఎలుక! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 43] [April 10, 2010]

348. 8 గమ్మత్తు – 7వ తారీఖు, 7వ నెల! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 44][April 12, 2010]

349. తెర మీద పెళ్ళి – విదేశీ కోచ్! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 45][April 13, 2010]

350. అందరూ కోచ్ లే – అద్దం కథ ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 46][April 14, 2010]

351. సెలబ్రిటీల జీవితాలు – సుడి గుండాలు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 47] [April 16, 2010]

352. సోనియాకి దెబ్బలమ్మాయి సానియా![ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 48] [April 17,2010]

353. నేదురుమల్లి బాలకృష్ణా రెడ్డి గారితో నా పరిచయం ! [April 18, 2010]

354. తెలంగాణా – రెడీ 123… [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 49] [April 19, 2010]

355. తమిళ కారన్ - సోనియా ఉజ్జయినీ మొక్కు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 50] [April 20, 2010]

356. తమకు రాని విద్యని మరొకరికి నేర్పటమంటే కామెడీనే! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 51] [April 21,2010]

357. 10 అనుకుంటే భయపడు, 5 అనుకుంటే భ్రమపడు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 52] [April 22, 2010]

358. హింట్స్ ఇచ్చి వ్యాసం - హెడ్డింగులు ఇచ్చి విషయపు పూర్తి పాఠం! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 53] [April 23, 2010]

359. ద్రౌపది ధర్మసందేహం - వికటకవి సమాధానం! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 54] [April 24, 2010]

360. గంగ మెట్ల మీద ’నాగపూర్’ అంటే నవ్వారు! [April 25, 2010]

361. చిత్తశుద్ది లోపిస్తే చట్టంలో మిగిలేది భావం లేని భాషే - అదే రెడి టేపిజం! [April 27, 2010]

362. ఈ నిద్రాణ నిశీధి మహిత జాగృతిపుంజముగా [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 55] [April 27, 2010]

363. లోపలి మనిషి నుండి అనంతమైన నూతన రచనల సృష్టికి అవకాశాలు ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 56] [April 28, 2010]

364. సంకల్ప సిద్ది - తాత ఎవరికయినా తాతే! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 57] [April 29, 2010]

365. మాతృభూమిపై మమకారం ఎప్పుడుంటుంది? [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 58] [April 30, 2010]

366. ‘దుష్టశిక్షణ – శిష్టరక్షణ’ విషయమై నెం 5 వర్గపు పనితీరు! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 59] [May 01, 2010]

367. వాదులాటలు – చొప్పదంటు మాటలు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 60] [May 03, 2010]

368. మానసిక యుద్ధతంత్రాలు - మా తోటి సైనికులు [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 61] [May 04, 2010]

369. ఇది ఒక అజ్ఞాత సైనికుడి పరిశీలన ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 62] [May 05, 2010]

370. వ్యవస్థీకృత కుట్ర ఉంది – కుట్రా? అలాంటిదేం లేదే ! [ఈ దేశాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? – 63] [May 06, 2010]

371. గురుశిష్యుల మధ్య సంబంధం – ఉప్పు ప్యాకెట్ పది రూపాయలు [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 04] [May 10, 2010]

372. బియ్యం పారబోసి, మిగుల్చుకున్న తవుడు! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 05] [May 11, 2010]

373. ఒక కార్యం సాధించబడాలంటే అందులో ఎన్నో మెలికలు, మలుపులు! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 06] [May 12, 2010]

374. యుగానికొక్కడు – సినిమా రివ్యూ [May 13, 2010]

375. పిల్లల్లో శ్రమించే తత్త్వం నేర్పడం గురించి చిన్నకథ ! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 07] [May 14, 2010]

376. కాపీలు కొట్టి పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తే! – విద్య గురుముఖతః నేర్చుకుంటే! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 08] [May 17, 2010]

377. ఎవ్వరూ చూడకపోతే ఏం చేసినా ఫర్వాలేదా? - ఓ కొత్త కథ! [May 18, 2010]

378. బ్రిటీషు వాడి అవినీతి చదువు ఒక విషవృక్షం! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 09] [May 20, 2010]

379. గూఢచర్యానికి మరో పర్యాయపదమే రెడ్ టేపిజం! [May 25, 2010]

380. రేపటి భవిష్యత్తు కోసం అంటూ, ఇంత ఒత్తిడి ఈ రోజు అవసరమా? [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 10] [May 26, 2010]

381. విద్యార్ధుల సమీకరణకు, ఫలితాల పంపకానికి నెట్ వర్క్! [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 11] [May 27, 2010][35 Page]

382. పిల్లితల్లి తన చిన్నకూనకి ఏం నేర్పుతుంది ? [భారతీయత మీద విద్యారంగం ద్వారా కుట్ర – 12] [June 02, 2010]

383. నెగిటివ్ లో నెగిటివ్ కట్ చేస్తే పాజిటివ్ - ఒక స్ట్రాటజీ! [June 03, 2010]

384. పాజిటివ్ లో పాజిటివ్ కట్ చేస్తే నెగిటివ్ - మరో స్ట్రాటజీ! [June 04, 2010]

385. వ్యాపారం నాడు – నేడు ![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 01] [June 05, 2010]

386. బట్టతల మీద జుట్టు – ప్రజల అభివృద్ది ! [June 07, 2010]

387. కుంకుడు కాయలు - రసాయనిక ఎరువులు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 02] [June 08, 2010]

388. కాగితపు కట్టడం – ఆర్దిక గణాంకాలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 03] [June 09, 2010]

389. ఆముదం – కార్పోరేట్ కంపెనీల ఉత్తుత్తి పోటీ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 04] [June 10, 2010]

390. అండర్సన్ లు – అధిష్టానాలు – ఎన్ని విషవాయువులో! [June 11, 2010]

391. సిమెంట్ సిండికేట్ – మీడియా సహకారం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 05] [June 12, 2010]

392. తాగుడు వ్యసనపు విన్యాసం ! [June 13, 2010]

393. అప్పుడు ఆయుధాలు – ఇప్పుడు ఆరోగ్యాలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 06] [June 14, 2010]

394. ఉల్లిపాయలు – ముంగారు మొలకలు – ఈగా, మజాకా !? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 07] [June 17, 2010]

395. కప్పకాళ్ళు – కాఫీ టీ లు ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 08] [June 18, 2010]

396. ఈ దేశం గాలి సోదరులదీ, అంబానీ సోదరులదేనా? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 09] [June 19, 2010]

397. ప్యాకింగ్ మారిన బ్రిటీష్ దోపిడి వ్యాపారమే కార్పోరేటిజం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 10] [June 21, 2010]

398. హేతువాద సంఘాలు ఎందుకు కిమ్మనవో? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 11] [June22 , 2010]

399. క్రికెట్ ఒక మతం - ఒక మెగా మోజు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 12] [June23 , 2010][157 Page]

400. పుకార్లతో చీరల వ్యాపారం - వీరప్పన్ వ్యవహారం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 13] [June24 , 2010]

401. వర్తకుల నిజాయితీ – ముత్యపు చిప్పల కలలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 14] [June25 , 2010][02 Page]

402. బుజ్జిగాడి కలలు![ఉపనిషత్తులూ Vs ఆధునిక శాస్త్రీయ విజ్ఞానం – 01][June26 , 2010]

403. ప్రజల్ని గోతిలో పడెయ్యటం ఎలా? – ఎంసెట్ లెక్క! [July 01, 2010]

404. మిశ్రమ ఆర్దిక వ్యవస్థతో అభివృద్ది ఆకాంక్షలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 15] [July03 , 2010]

405. నాడు రోడ్డుప్రక్క రత్నాల రాశులు – నేడు ఫోన్లు, బైకులు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 16][July 05 , 2010]

406. సహకార సంఘాలూ – ఉపాధి హామీలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 17][July 06 , 2010]

407. ఏం చేసినా వచ్చేది డిజ్ ఎడ్వాంటేజే ! – మర్యాద రామన్న కథ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 18][July 08 , 2010]

408. అంబానీల ఐశ్వర్యం – వెండి లండన్ కు చేరవేత ! [July 09 , 2010]

409. ప్రభుత్వానికి తక్షణ ఆదాయం – పరమ రహస్యం సుమా![July 12, 2010]

410. సందుగొందుల నుండి రహదారి మీద ప్రయాణం! [జగన్ శిబిరానికీ, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికీ మధ్య సాగుతున్న అంతర్లీన పోరు – 05] [July 13 , 2010]

411. భాజపా రాంజఠ్మలానీలూ, నారిమన్ లూ! [నకిలీకణికుడి వ్యవస్థ గురించి కొన్ని దృష్టాంతాలు [Circumstantial] – 16] [July 15, 2010]

412. ఇరాన్ అమీరీలు – జార్ఖండ్ శిబు శోరెన్ లు – అకౌంట్లలో డబ్బులు ! [నకిలీకణికుడి వ్యవస్థ గురించి కొన్ని దృష్టాంతాలు [Circumstantial] – 17] [July 16, 2010]

413. తెలుగు వారిలో ఆత్మగౌరవం, ఐకమత్యం లోపించాయా? [ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -01] [July 21, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/01.html
414. ‘మహా కిరాతకం’లో కొన్ని కీలక ఘటనలు![ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -02] [July 24, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/02.html
415. పరమ గురువు, తాత పీవీజీ కి అక్షర నీరాజనం ![July 25, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html
416. రామోజీరావు + కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికీ, చంద్రబాబుకీ మధ్య నడుస్తున్న అంతర్లీన వివాదం![ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -03] [July26,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/03.html
417. చంద్రబాబు, రామోజీరావు+సోనియాల మధ్య నడుస్తున్న సంకేత భాష![ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు-04][July 27,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/04.html
418. మా పరంగా చంద్రబాబు సువర్ణముఖి! [ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -05] [July 28, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/05_28.html
419. జనం పరంగా చంద్రబాబు సువర్ణముఖి! [ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -06] [July 31, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/06.html
420. చేసింది చెప్పకా తప్పదు! తిన్నది కక్కకా తప్పదు! [ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -07] [Aug. 01, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/07.html
421. రానున్న వెయ్యేళ్ళ పాటు ఎవ్వరూ గూఢచర్యం జోలికెళ్ళకూడదు![ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -08][Aug.03,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/08.html
422. చెప్పనిస్తే ఎన్ని వాదనలైనా చెబుతారు![ఒకే అంశం – విభిన్న కోణాలు -09] [Aug. 04, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/09.html
423. కోడి కూర తినమంటే కెవ్వుమనే చిన్నారి ![Aug. 09, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
424. పార్క్ ఉడ్ పాపం దేనికి ప్రతిఫలం? [Aug. 11, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html
425. భోపాల్ పాపాలు పీవీజీవేనా? – 1[Aug. 13, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/1.html
426. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో![Aug.15, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/blog-post_15.html
427. భోపాల్ పాపాలు పీవీజీవేనా? – 2[Aug. 16, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/2.html
428. రాజకీయ ఫిక్షన్ కథ - టైం మెషిన్! [Aug. 17, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/blog-post_17.html
429. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా నేను![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 19][Aug.19,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/19.html
430. వీళ్ళు నీమీద ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. ఓ చూపు చూస్కో![Aug. 21 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/blog-post_21.html
431. పరిశ్రమ అంటే ఎన్ని అనుమతులో![భారతీయత మీద ఆర్దిక,వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర– 20][Aug.23,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/20.html
432. టైం మెషిన్ లో మరికొందరు - [ఫిక్షన్ కథ - 2][Aug. 26, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/2_26.html
433. పరిశ్రమల రంగంలో ఓనమాలు![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 21][Aug. 28 , 2010] http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/21.html
434. ఆకాశానికి పందిరి గుంజలు![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 22][Aug. 30 , 2010] http://ammaodi.blogspot.com/2010/08/22.html
435. మన్ను వెన్న రెండూ ఒకటే కన్నయ్యకి! – శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు![Sep. 01 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
436. నిజంగా ఈ పాపం ఎవరిది? పాక్ ఆటగాళ్ళదేనా? – 01 [Sep. 02 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/01.html
437. క్రికెట్లో కూడా సంకేత భాష ! [నిజంగా ఈ పాపం ఎవరిది? – 02] [Sep. 04, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/02.html
438. ఈ రోజు ప్రశంసలు–రేపు విమర్శలు![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 23][Sep.07,2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/23.html
441. సోనియా, మీడియా సయామీ కవలలా?[జగన్ శిబిరానికీ, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికీ మధ్య సాగుతున్న అంతర్లీన పోరు – 06] [Sep. 10 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/06.html
442. దేవగణనాధునికి దూర్వార పత్రాలెందుకు? – వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో![Sep. 11, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html
443. ఈవెంట్ మేనేజ్ మెంట్ వ్యాపారం ఎలా పుట్టిందంటే ? [Sep. 15 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/blog-post_15.html
444. ఓదార్పు యాత్ర ఈటీవీ సీరియల్‌లా సాగుతోంది ఎందుకంటే…. [జగన్ శిబిరానికీ, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికీ మధ్య సాగుతున్న అంతర్లీన పోరు – 07] [Sep. 20 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/07.html
445. అంతా ‘పై బాసు/బాసిని’ ల గొప్పదనం![Sep. 23 , 2010][111 Page]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/blog-post_23.html
446. దీపాలు మింగే ఉండ్రాళ్ళ తద్దె![Sep. 24 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html
447. అవినీతి – చేపల కంపు – సుగంధ వేళ్ళు ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 24][Sep. 28, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/09/24.html
448. విశ్వవేదికపై భారతీయ హృదయరాగం – కామెన్వెల్త్ ప్రారంభ సంరంభం![Oct. 04, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
449. ఆర్దిక సిద్ధాంతాలన్నీ కాగితపు సత్యాలు, మిధ్యాపులులు ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 25][Oct. 06 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/25.html
450. అమలు ఎవరిదైనా, పధక రచన ఒకరిదే ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 26][Oct. 07 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/26.html
451. దారి మెలికలు తిరిగినా తూర్పుకే ప్రయాణిస్తే! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 27] [08/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/27.html
452. మృత్యుబాండ్ల వ్యాపారం ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 28] [09/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/27_09.html
453. ఈ గోపాల్ ఎవరు? – ఎక్కడో లొసుగుంది? [11/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/blog-post_11.html
454. చిల్లపెంకుల బిందె వ్యాపారం కోట్లాది రూపాయలు ![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 29] [13/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/29.html
455. బ్రాంచ్ లిమిట్ – మార్కెట్ వాల్యూ Vs బుక్ వాల్యూ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 30] [15/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/vs-30.html
456. వినూత్నంగా ఆలోచిస్తే విజయం మనదే! – విజయదశమి శుభాకాంక్షలతో…. [17/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/blog-post_17.html
457. వడ్డీ ఎక్కువా? – డివిడెండ్ ఎక్కువా?[భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 31] [23/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/31.html
458. షేర్లు – ‘నత్తల నడకల మీదా, పీతల పరుగుల’ మీదా పందేలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 32] [29/10/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/10/32.html
459. సంపుటి (e-మ్యాగజైన్ -పక్షపత్రిక) ఆహ్వానం![01/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/e.html
460. సామాన్య మదుపరులు రాజ హంసలు కారు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 33] [03/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/33.html
461. లేమాన్ బ్రదర్సే కాదు, లయన్ బ్రేవరీస్ కూడా![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 34] [04/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/34.html
462. కట్టాలున్నా కిట్టుడి నవ్వు! – దీపావళి శుభాకాంక్షలతో… [05/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
463. నెం.10 వర్గానికి, నెం.5 వర్గం ఇచ్చిన `బంపర్ ఆఫర్’![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 35] [08/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/10-5-35.html
464. అమ్మతనం ఎంత కమ్మనో... భగవంతుని ప్రేమా అంతే తియ్యన! [09/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/blog-post_09.html
463. పచ్చి అబద్దాలు – పక్కా 420 తనం కాదా? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 36] [19/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/420-36.html
464. మరికొన్ని వివరాలు తెలిస్తే చెప్పగలరా? [20/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.html
465. రోల్స్ రాయల్స్ కారుకు ఆర్డర్ – ఫ్రిజ్జ్ కు లైఫ్ టైమ్! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 37] [22/11/10]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/37.html
466. [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 38] [23/11/10] http://ammaodi.blogspot.com/2010/11/38.html

0 comments:

Post a Comment

నా చిన్నారి బ్లాగు:

నా ఇతర బ్లాగులు:

Followers

Labels

Blog Archive

Political Coups, History, stories, Philosophy, life story and many things.
మాలిక: Telugu Blogs
కూడలి

Add-Telugu