దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా నిర్వహించబడుతున్న ఈ బ్లాగులో ఉన్న 425+ టపాలలో, పది పదిహేను టపాలు తప్ప, మిగిలిన అన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధమున్నవే.

భారతదేశం మీద, హిందూమతం మీద, హిందూ జీవనవిధానం మీద, హిందూ సంస్కృతి మీద, ఒక్కమాటలో
చెప్పాలంటే మొత్తం మానవత్వం మీద, సుదీర్ఘకాలం నుండి, అన్నిరంగాలలో జరిగిన, జరుగుతున్న కుట్రని
వివరించటానికే అన్ని టపాలూ ఉద్దేశింపబడినాయి.

అయితే, కొత్తగా ఈ బ్లాగులోకి వచ్చేవారికి ఇన్ని టపాలలో మొదటి నుండీ చదువుకోవాలంటే…..ఇన్ని సుదీర్ఘమైన
అనేక టపాలలో ఏది ముందో ఏది వెనకో తెలుసుకోవాలంటే….. దాన్ని బట్టి Sequence అర్ధం
చేసుకోవాలంటే…… ఉన్న ఇబ్బందిని తొలగించటానికి ఈ టపా వ్రాస్తున్నాను.

ముందుగా ఒక విషయం: మనదేశం మీద, మన సంస్కృతి మీద, మన మతం మీద, మన మీద జరుగుతున్న ఈ
కుట్ర గురించిన పరిజ్ఞానం, అవగాహన విషయంలో కుట్రదారులు Ph.D. స్థాయిలో ఉంటే, సామాన్య ప్రజలలో
అత్యధికులు నిరక్షరాస్యుల స్థాయిలోనూ, కొద్దిమంది ‘అఆఇఈల’ స్థాయిలోనూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే
సామాన్యప్రజలు, ఎంతగా మీడియా విషప్రచారంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నా, ప్రాధమికంగా అంతగా చెడుని,
కుట్రలని ఊహించలేరు కాబట్టి. ఊహించనే లేని వారికి వాటిని గుర్తించటం, అర్ధం చేసుకోవటం కొంచెం తికమకగా,
గందరగోళంగా అన్పిస్తుంది.

అంతేగాక, మా బ్లాగులోనికి కొత్తగా వచ్చేవారికి, కొన్నిపదాలు కూడా వింతగానూ, తలా తోక తెలియనట్లుగానూ
ఉంటాయి. వాటి తొలివివరణ ఎక్కడో ముందటి టపాలలో ఉంటుంది.

అటువంటి అసౌకర్యాలని పరిష్కరించటానికి, అన్నిటపాలని, తేదీల వారిగా మొదటి నుండి చూడగలిగేటట్లు, ఒక టపా ద్వారా ఏర్పాటు చేసాము. ‘ఈ బ్లాగుని అనుసరించటం ఎలా?’ లేదా ‘అన్నిలేబుల్స్ ఒకే టపాలో - 01’, మరియు ‘అన్ని లేబుల్స్ ఒకే టపాలో - 02' అనే ఈ టపాలో లేబుల్స్ ప్రకారం బ్లాగు టపాలని రిఫర్ చేయగలిగే ఏర్పాటు చేసాము.

ముఖ్యగమనిక: ఇది నేను ఎవరి కోసం వ్రాస్తున్నానంటే – ఎవరయితే ’ఇది నిజం, వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి’
అని నమ్మేవాళ్ళ కోసం వ్రాస్తున్నాను. ఈ టపాలు అర్ధరహితంగా అన్పించిన వాళ్ళు, ఈ బ్లాగును నిరభ్యంతరంగా
విస్మరించవచ్చు.

01]. ఈ బ్లాగులోని అన్ని టపాలనీ ఒకేసారి చూడాలంటే –
తేదీల ప్రకారం అన్నిటపాలు ఒకేచోట ఉంటాయి.

000]. మా గురించి...

001]. ఈ బ్లాగులోని అన్ని టపాలనీ [1 - 300 వరకూ] ఒకేసారి చూడాలంటే – 01 [Oct. 16, 2009]

002]. ఈ బ్లాగులోని అన్ని టపాలనీ [301 నుండి] ఒకేసారి చూడాలంటే – 02 [Feb. 28, 2010]

003]. పీవీజీ - రామోజీరావు - మా కథ [Aug. 18, 2010]

004]. అన్నిలేబుల్స్ ఒకే టపాలో - 01 [Dec.22, 2009]

005]. అన్ని లేబుల్స్ ఒకే టపాలో - 02 [Aug. 18, 2010]01]. భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర:

01. వ్యాపారం నాడు – నేడు ![భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 01] [June 05, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/01.html
02. కుంకుడు కాయలు - రసాయనిక ఎరువులు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 02] [June 08, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/02.html
03. కాగితపు కట్టడం – ఆర్దిక గణాంకాలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 03] [June 09, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/03.html
04. ఆముదం – కార్పోరేట్ కంపెనీల ఉత్తుత్తి పోటీ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర - 04] [June 10, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/04.html
05. సిమెంట్ సిండికేట్ – మీడియా సహకారం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 05] [June 12, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/05.html
06. అప్పుడు ఆయుధాలు – ఇప్పుడు ఆరోగ్యాలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 06] [June 14, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/06.html
07. ఉల్లిపాయలు – ముంగారు మొలకలు – ఈగా, మజాకా !? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 07] [June 17, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/07.html
08. కప్పకాళ్ళు – కాఫీ టీ లు ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 08] [June 18, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/08.html
09. ఈ దేశం గాలి సోదరులదీ, అంబానీ సోదరులదేనా? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 09] [June 19, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/09.html
10. ప్యాకింగ్ మారిన బ్రిటీష్ దోపిడి వ్యాపారమే కార్పోరేటిజం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 10] [June 21, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/10.html
11. హేతువాద సంఘాలు ఎందుకు కిమ్మనవో? [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 11] [June22 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/11.html
12. క్రికెట్ ఒక మతం - ఒక మెగా మోజు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 12] [June23 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/12_23.html
13. పుకార్లతో చీరల వ్యాపారం - వీరప్పన్ వ్యవహారం! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 13] [June24 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/13.html
14. వర్తకుల నిజాయితీ – ముత్యపు చిప్పల కలలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 14] [June25 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/14.html

15. మిశ్రమ ఆర్దిక వ్యవస్థతో అభివృద్ది ఆకాంక్షలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 15] [July03 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/15.html
16. నాడు రోడ్డుప్రక్క రత్నాల రాశులు – నేడు ఫోన్లు, బైకులు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 16][July 05 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/16.html
17. సహకార సంఘాలూ – ఉపాధి హామీలు! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 17][July 06 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/17.html
18. ఏం చేసినా వచ్చేది డిజ్ ఎడ్వాంటేజే ! – మర్యాద రామన్న కథ! [భారతీయత మీద ఆర్దిక, వాణిజ్య రంగాల ద్వారా కుట్ర – 18][July 08 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/18.html

00. అంబానీల ఐశ్వర్యం – వెండి లండన్ కు చేరవేత ! [July 09 , 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html

00. బట్టతల మీద జుట్టు – ప్రజల అభివృద్ది ! [June 07, 2010]
http://ammaodi.blogspot.com/2010/06/blog-post_07.html

0 comments:

Post a Comment

నా చిన్నారి బ్లాగు:

నా ఇతర బ్లాగులు:

Followers

Labels

Blog Archive

Political Coups, History, stories, Philosophy, life story and many things.
మాలిక: Telugu Blogs
కూడలి

Add-Telugu